header1
 
 
Čtvrtek, 09 Prosince 2021
 
 

Ubytovací a provozní řád penzionu Chata Klára

Objednavatel uhrazením zálohy, či celé ceny pobytu bere na vědomí Ubytovací a provozní řád , Storno podmínky a souhlasí s nimi.

Ubytování hostů:

 • čas nástupu na pobyt je od 16.00 -20.00 hodin, pokud není předem domluveno jinak
 • při příjezdu předložte k zápisu do knihy hostů doklady (pasy, občanské průkazy) spolu s dokladem o zaplacení zálohy
 • při nástupu doplatíte zbytek ceny za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem
 • poté obdržíte klíče od pokoje, hlavního vchodu - v případě ztráty jste povinni zaplatit manipulační poplatek 200 Kč
 • věk dětí, rozhodný pro zařazení do příslušné kategorie se počítá ke dni nástupu rekreace
 • Ubytování psů je možné pouze po předchozí domluvě předem, před příjezdem hosta. Ubytovaný host ručí a odpovídá za bezvadný zdravotní stav psa a bezpečnost vůči jiným hostům. Je zakázáno nechat psa lehávat či spát na lůžkách hostů, křesle nebo pohovce.
 • v den ukončení pobytu je nutné uvolnit pokoje do 10.00 hodin

Noční klid:

 • noční klid v celém areálu penzionu pro všechny ubytované platí od 22.00 do 6.00 hodin.

Regulace teploty a zabránění zbytečným únikům tepla:

 • v zájmu úspor energie Vás žádáme, abyste v zimním období větrali krátkodobě.

Poškozování vybavení penzionu:

 • je zakázáno poškozovat vybavení penzionu, ať už úmyslně, nebo z nedbalosti (například ponecháním svěřených osob bez dozoru)
 • ubytovaný je povinen, v případě způsobení škody ubytovateli, mu tuto skutečnost nahlásit
 • ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně, nebo hrubou nedbalostí

Zodpovědnost za škody na vlastním majetku:

 • za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech penzionu nenese ubytovatel zodpovědnost. Ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo
 • majetek ubytovaných je pojištěn pro odcizení pouze při překonání překážek
 • zamykejte proto vždy hlavní vchod a pokoje

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob:

 • ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.
 • žádáme hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru.

Zákaz kouření:

 • zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm platí ve všech prostorách penzionu

Ostatní:

 • pro úschovu lyží, bobů, kol je určena uzamykatelná lyžárna
 • zákaz nošení lyží, lyžáků na pokoje
 • na pokojích se nedoporučuje používat el. spotřebiče s větším příkonem
 • k parkování je k dispozici parkoviště vedle penzionu
 • vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit správci penzionu
 • provoz penzionu je 24 hodin denně
 • nenechávejte své domácí mazlíčky bez dozoru na pokojích
 • při ukončení ubytování je zákazník povinen vrátit klíče a odhlásit svůj pobyt
 • Každý ubytovaný zákazník je povinen se seznámit se všemi ustanoveními tohoto řádu a dodržovat ho

Tato opatření slouží k zajištění Vašeho klidného a ničím nerušeného pobytu. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný pobyt.

Provozovatel: Olga Němcová

Věk dětí, rozhodný pro zařazení do příslušné kategorie se
počítá ke dni nástupu rekreace